Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama

Oyun öğrenmenin en üst biçimidir. Çocuklar öğrenmeye oyun yolu ile başlarlar. Oyun aracılığı ile kendilerini ve dünyayı keşfederler. Oyun çocuklarımızın pek çok deneyimi yaşadığı ve bilgiyi öğrendiği bir süreçtir. Oyunla öğrenilen bilgi, kazanılan davranış ezberlemek yerine üretme, araştırma, inceleme, gözlem ve çocuğun katılımıyla tamamen içinde olduğu fikir ürettiği yaratıcı bir süreçte oluşur. Bu yüzden bilgi daha kalıcı, davranış daha kolay uygulanır olur.

 

Bir çocuk için vazgeçilmez bir unsur olan “oyun” yaratıcı dramanın çıkış noktasıdır. Yaratıcı drama çalışmalarında çocukların oyun oynayarak öğrenmeleri, gelişmeleri, ruhsal ve bedensel açıdan rahatlamaları amaçlanmaktadır.

 

Yaratıcı drama, her hangi bir konuyu, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Yaratıcı drama, oyun ve doğaçlama, rol oynama gibi tiyatro tekniklerinin kullanıldığı yaşayarak öğrenilen bir süreçtir. Dört yaşında itibaren her yaş grubu ile her alanda uygulanabilen bir öğrenme yöntemidir.

 

Çocuklarla yaratıcı drama çalışmalarında gerçekleşmesi hedeflenen genel başlıklar;

 • İletişim becerileri geliştirebilme
 • Temel dil becerilerini (konuşma, dinleme, okuma, yazma) geliştirebilme
 • Öz bakım becerilerini geliştirebilme
 • Özgüven becerisini kazandırabilme /geliştirebilme
 • Kendini ifade edebilme becerisini geliştirebilme
 • Beden dilini kullanabilme- sözel olmayan dil becerini kullanabilme
 • Empati becerisini geliştirebilme
 • Yaratıcılık ve estetik becerisini geliştirebilme
 • İşbirliği ve paylaşım yapabilme, birlikte çalışma becerisini geliştirebilme
 • Toplumsal değerlerin farkına varabilme
 • Benlik/birey olma bilincini geliştirebilme
 • Duyguların farkına varabilme ve kullanabilme becerisini geliştirebilme
 • İmgelem/hayal gücünü geliştirebilme
 • Yaşamsal deneyim, farklı olaylarla ilgili deneyim kazandırabilme
 • Bağımsız düşünme ve hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar geliştirebilme
 • Sanat ve sanat formlarına duyarlılık gösterebilme
 • Bilgiye ulaşmaya ve onu kullanmaya istekli olma becerisini geliştirme
 • Bireysel farklılıkları fark edebilme ve yaşam içinde bu farklılıklarla yaşayabilme becerisini geliştirme

 

Yaratıcı drama ile eleştiren, yaratıcı düşünen, bilgiyi transfer edebilen bireyler yetiştirilmesinde çocuklarımızın yanlarında olmayı amaçlanmaktayız.

 

Ders Detayları

Eğitmen
Banu Hepçekenler
Özellikler
Fiziksel rahatlama, Meditasyon
Ücret
200 ₺ / 4 ders
Kategoriler